เวอร์ชันใหม่

THAI PACK for REVIT® 2022

#คนไทยใช้BIM

Thai Pack for Revit® 2022

จากกระแสตอบรับ Thai Pack for Revit® ที่ผ่านมา วันนี้ CPAC BIM ในเครือบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) และ Autodesk, Inc.
พร้อมแล้วที่จะให้ดาวน์โหลด Thai Pack for Revit® 2022 รองรับการใช้ซอฟต์แวร์ Revit®
ในเวอร์ชัน 2022

สำหรับท่านที่สนใจ ซอฟต์แวร์ Revit® 2022
สามารถดาวน์โหลด Autodesk Revit Trial Version ได้ที่

https://asean.autodesk.com/
products/revit/free-trial

พิเศษ Object แบรนด์ไทยที่แถบเครื่องมือพร้อมใช้งาน
ทั้งสิ้น 50 รายการ

โดยมีแบรนด์ที่เข้าร่วม คือ SCG, COTTO, CPAC, ตราเสือ, L&E, JARTON, Nippon Paint, RTB, เงินมา, HAFELE, WINDSOR, Mitsubishi Electric, EMINENT,วนชัย, Modernform, Prestige Paving, STIEBEL ELTRON, Philips, Pacific Pipe, วิริยะโลหะกิจ, BSG Glass, และ FORMICA

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

โปรแกรม Thai Pack for Revit® 2022
โปรดอ่าน ข้อกาหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการใชคุ้กกี้ และข้าพเจ้า
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่า ความยินยอมดังกล่าวข้าพเจ้าสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา ข้าพเจ้าเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งเข้าใจถึงเรื่องการเก็บ การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว