ธุรกิจ​ซีเมนต์​และผลิตภัณฑ์​ก่อสร้าง​ สานวิสัยทัศน์ ​ ESG ส่ง​มอบพลังงาน​สะอาด​ ผ่านโครงการ​ Bangsue​ Solar​ Car​ Park​ ขับเคลื่อน​ SCG​ สู่​ความยั่งยืน​ ด้วยนวัตกรรม​การก่อสร้าง​ CPAC​ Green​ Construction​ Solution

พี่ยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลาง เอสซีจี พร้อมด้วย พี่ชนะ ภูมี Vice President – Cement and Construction Solution Business และกรรมการบริหาร  CPAC ในธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี  ได้ร่วมเปิดตัวโครงการ “Bangsue Solar Car Park” โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนโครงหลังคาลานจอดรถ ขนาด 794 กิโลวัตต์ (kW) เพิ่มร่มเงาให้ลานจอดรถได้ถึง 259 คัน โดยสามารถนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ มาใช้ทดแทนการซื้อไฟฟ้า จึงช่วยทดแทนการซื้อไฟฟ้า ได้ 1,002,000 kWh ต่อปี  หรือลดการซื้อไฟฟ้า  ประมาณ 3.5 ล้านบาท ต่อปี อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 500 ตัน CO2  ต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เพิ่ม 50,000 ต้นต่อปี

 โดยโครงการก่อสร้างนี้ ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ Green Construction โดยยึดหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี  ผ่านการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันครบวงจรด้วย CPAC  Green Construction  Solution นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผลักดัน “นวัตกรรมก่อสร้าง” (Digital & Construction Technologyในทุกกระบวนการก่อสร้าง  เริ่มจาก CPAC Drone Solution นวัตกรรมในการประเมินพื้นที่เพื่อให้เห็นภาพรวมของพื้นที่โดยใช้โดรนบินสำรวจ เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบจัดทำผังโครงการก่อนการก่อสร้าง ลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง และหลังการก่อสร้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของแผ่นโซลาร์เซลล์ ด้วยระบบ Thermal Imaging Scan  ก่อนส่งมอบงาน  เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพงาน และนำข้อมูล จาก CPAC Drone Solution มาใช้ในการออกแบบด้วย CPAC BIM  เทคโนโลยีดิจิทัล ใช้ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง  ทำให้ทุกคนใน Ecosystem เห็นภาพรวมของงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ สามารถตรวจสอบจุดผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ นอกจากนี้ ยังนำเทคโนโลยี Live ติดตามความคืบหน้า และให้คำปรึกษา รูปแบบ Online และReal time รองรับการทำงานในยุค New Normal ผนวกกับการทำงานในรูปแบบ Modularity   ทำให้งานก่อสร้างรวดเร็วขึ้น 50%  แม่นยำ ลดเวลาการทำงาน และ Waste ในโครงการ

          CPAC ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ Green Construction สร้างประโยชน์จาก Waste เป็น  Wealth เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด  ลดการสูญเสียในทุกกระบวนการก่อสร้าง   ผ่านการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันครบวงจร

  

autodesk revit 2023

สำหรับท่านที่สนใจ ซอฟต์แวร์ Revit© 2023
สามารถดาวน์โหลด Autodesk Revit© Trial Version ได้ที่

ข่าวสารเพิ่มเติม

arrow ดูข่าวสารทั้งหมด